نوشته های برچسب خورده با ‘Foldy Plug-in’

با توجه به نیاز دوستان و درخواست بعضی از دوستان طی مدت اخیر بنده یک پلاگ این به نام Foldy برای نرم افزار MMB ساختم که فعلا دارای قابلیت های زیر هست:

– کپی محتویات یک پوشه به یک پوشه دیگر به همراه تعیین فیلتر جهت کپی کردن یک سری خاص از فایل ها ( مثلا zip.* )
– بدست آوردن لیست پوشه ها و فایل های درون یک پوشه ( یا مسیر)
– تغییر نام یک پوشه
– حذف یک پوشه به همراه محتویات آن به همراه تعیین فیلتر جهت پاک کردن یک سری خاص از فایل ها
– حذف فایل های دارای ویژگی Read Only
– گرفتن پوشه Home که حاوی زیر پوشه های کاربری هست که به سیستم وارد شده.
– گرفتن اندازه یک پوشه
– گرفتن تعداد محتویات ( فایل ها) یک پوشه

– تبدیل نام های بلند به فرم کوتاه شبیه حالتی که در داس میبینیم.
– کپی کردن فایل ها و پوشه ها به همراه نشان دادن پیشرفت کار (همانند شکل).
– انتقال فایل ها و پوشه ها به همراه نشان دادن پیشرفت کار.
– حذف (ارسال به سطل آشغال) فایل ها و پوشه ها به همراه نشان دادن پیشرفت کار.
– خالی کردن سطل آشغال ویندوز که به نوعی دستوری مکمل دستور بالایی هست.

Download Foldy Plug-In Here