نوشته های برچسب خورده با ‘تاریخچه’

در نیمه اول دهه 1980 میلادی ویروس ها غالبا در آزمایشگاه ها وجود داشتند که به سختی توسط محققان تحت کنترل بودند و بدین ترتیب راهی برای نفوذ به دنیای خارج نمی یافتند. اما در اوایل سال 1986 میلادی اولین ویروس رایانه های شخصی یا به تعبیری نرم افزاری که خود را همانند سازی می کرد تحت نام Brain کشف شد. این ویروس از طریق فلاپی دیسک های 25/5 اینچی انتشار می یافت. این ویروس در قیاس با ویروس های امروزی بسیار ضعیف عمل می کند، اما به هر ترتیب نقطه عطف ورود ویروس ها به دنیای بیرون و سر آغاز ظهور ویروس ها، کرم ها و بد افزار هایی که امروزه با آنها دست و پنجه نرم می کنیم شد. آنچه در ادامه می خوانید تاریخچه انتشار مخربترین ویروس ها تا کنون است.

(بیشتر…)